CZ / DEEN

Naše služby

Korporátní právo, fúze a akvizice (M&A)

Fúze a akvizice (M&A)

V oblasti fúzí a akvizic úspěšně radíme klientům již více než 20 let, a to napříč různými podnikatelskými odvětvími a mnohdy i se zohledněním cizích právních řádů u přeshraničních transakcí. Ať již prodáváte nebo kupujete firmu, potřebujete provést nejrůznější předinvestiční prověrky (due diligence), realizovat se svým obchodním partnerem efektivní společný podnik (joint venture) nebo vyčlenit část majetku a odštěpit jej do jiné společnosti, fúzovat společnosti nebo převést část svého závodu kamkoliv v rámci tuzemských i mezinárodních struktur, jsme Vám k dispozici. Byli jsme u transakcí v řádech miliard korun českých, a to při transakcích realizovaných v České republice, tak i přeshraničně. 

Vždy spolupracujeme s týmem zkušených daňových poradců. Náš expertní tým má zkušenosti i z Velké4 (a to jak tým právní, tak tým daňový). Odbornost, profesionalita a kvalita je vždy východiskem pro poskytování našich právních služeb. Advokáti, kteří na transakcích pracují mají také rozsáhlé ekonomické a obchodní znalosti a zkušenosti s řízením společností. Aktivní řízení transakce bereme jako samozřejmost, a to i přesto, že businessová podpora klienta a koordinace multidisciplinárního transakčního týmu je spíše advokátovou přidanou hodnotou než automatickou a běžnou záležitostí. Kromě jiného jsme realizovali jedny z nejsložitějších přeměn společností. Máme jich za sebou stovky, lokálně i přeshraničně.

Korporátní právo

Poskytneme Vám komplexní korporátní právní poradenství, od založení společnosti, dlouhodobou korporátní správu společností včetně konání valných hromad až po nastavení interních právních vztahů mezi společníky, tak, abyste se vyhnuli případným budoucím sporům. Společně s daňovým týmem Vám pomůžeme nastavit vhodnou korporátní strukturu. Pokud již k dochází tzv. „rozvodu“ společníků, pak Vám poskytneme asistenci v rámci řešení sporu. Pomůžeme Vám také při realizaci opčních zaměstnaneckých plánů (ESOP).

Komplexní právní poradenství v oblasti M&A, včetně due diligence

Analýza a modelování nastavení transakcí

Přeměny obchodních korporací včetně přeshraničních

Převody a vklady závodů, včetně přeshraničních

Joint ventures

Zakládání společností a fundací

Akcionářské a související smlouvy

Řešení sporů mezi akcionáři/společníky

Provádění veškerých korporátních změn -změny statutárních orgánů, sídla obchodní firmy, předmětu podnikání, základního kapitálu, druhu akcií/(zvláštních) podílů

Rejstříková řízení, zápisy skutečných majitelů

Komplexní příprava valných hromad obchodních korporací

Zajištění právní podpory správy společností (corporate governance)

Koncernové právo

Zrušení a likvidace společností

Posouzení a příprava manažerských smluv

Opční plány