Naše služby

Korporátní právo, fúze a akvizice (M&A)

Komplexní právní poradenství v oblasti M&A, včetně due diligence

Analýza a modelování nastavení transakcí

Přeměny obchodních korporací včetně přeshraničních

Převody a vklady závodů, včetně přeshraničních

Joint ventures

Zakládání společností a fundací

Akcionářské a související smlouvy

Řešení sporů mezi akcionáři/společníky

Provádění veškerých korporátních změn -změny statutárních orgánů, sídla obchodní firmy, předmětu podnikání, základního kapitálu, druhu akcií/(zvláštních) podílů

Rejstříková řízení, zápisy skutečných majitelů

Komplexní příprava valných hromad obchodních korporací

Zajištění právní podpory správy společností (corporate governance)

Koncernové právo

Zrušení a likvidace společností

Posouzení a příprava manažerských smluv

Opční plány