CZ / DEEN

Informace
ze světa práva

které se budou hodit

Ručení generálního dodavatele ve stavebnictví za mzdové nároky zaměstnanců poddodavatelů

Změny zákoníku práce účinné od 1. ledna 2024 s sebou přinesly také zcela novou úpravu týkající se odpovědnosti dodavatelů ve vztahu...

Celý článek

Majetková odpovědnost člena statutárního orgánu obchodní korporace v úpadku

Úpadek obchodní korporace zpravidla dopadá na široký okruh lidí – věřitele dotčené obchodní korporace, její společníky či akcionáře, zaměstnance. V neposlední řadě...

Celý článek

LEX ČEZ – aktuální stav novely zákona o přeměnách

Poslanecká sněmovna aktuálně projednává dlouho očekávanou novelu zákona o přeměnách (zák. č. 125/2008 Sb.), která primárně provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady...

Celý článek

Zaměstnanec milionářem? Ano, díky ESOP – akciovému zaměstnaneckému programu

Jak motivovat klíčové zaměstnance společnosti pomocí podílu na zisku je častou otázkou majitelů firem. Mnoho z nich zavádí pro své zaměstnance akciové plány.

Celý článek

Exploring the Trust Fund in the Czech and Spanish legal systems

Introduction: In the vast realm of legal systems, some ideas break through borders, while others remain confined. One such concept...

Celý článek

Zkoumání svěřenského fondu v českém a španělském právním systému

Úvod: V rozsáhlé oblasti právních systémů některé myšlenky překonávají hranice, zatímco jiné zůstávají omezené. Jedním z takových konceptů je svěřenský fond,...

Celý článek

Digitalizační novela zákona o obchodních korporacích

Změny v překážkách výkonu funkce členů volených orgánů 1. července letošního roku nabyla účinnosti část novely zákona o obchodních korporacích a souvisejících předpisů.[1]...

Celý článek

Novela zákoníku práce na půdě Sněmovny – co nového přinese?

Vláda 5. dubna 2023 na svém zasedání schválila text novely zákoníku práce, který nyní doputoval na půdu Poslanecké sněmovny. Po složitém kolečku připomínkového...

Celý článek

Doručování písemností zaměstnanci v pracovním právu. Jak to bylo, je a bude?

V článku původně publikovaném na www.epravo.cz se věnujeme významnému tématu pracovního práva – doručování písemností zaměstnancům. Je to téma, které...

Celý článek

Změny v posuzování přiměřenosti smluvní pokuty

Nejvyšší soud vydal dne 11.1.2023 přelomový rozsudek sp. zn. 31 Cdo 2273/2022, který od základu mění přístup k posuzování přiměřenosti smluvních...

Celý článek