CZ / DEEN

Informace
ze světa práva

které se budou hodit

Novela zákoníku práce na půdě Sněmovny – co nového přinese?

Vláda 5. dubna 2023 na svém zasedání schválila text novely zákoníku práce, který nyní doputoval na půdu Poslanecké sněmovny. Po složitém kolečku připomínkového řízení a finalizace textu návrhu zákona...

Celý článek

Doručování písemností zaměstnanci v pracovním právu. Jak to bylo, je a bude?

V článku původně publikovaném na www.epravo.cz se věnujeme významnému tématu pracovního práva – doručování písemností zaměstnancům. Je to téma, které má významné právní důsledky a může...

Celý článek

Změny v posuzování přiměřenosti smluvní pokuty

Nejvyšší soud vydal dne 11.1.2023 přelomový rozsudek sp. zn. 31 Cdo 2273/2022, který od základu mění přístup k posuzování přiměřenosti smluvních pokut a jejich moderaci. Dosavadní judikatura...

Celý článek

Odměna advokáta za právní služby

Ať už si kupujeme vybavení do bytu, zájezd k moři, nebo třeba sjednáváme s advokátem právní zastoupení, chceme vždy v předstihu vědět, kolik za zboží či službu zaplatíme. Jak důležité...

Celý článek

Opakované vady a odstoupení od smlouvy. I možnosti odstoupení mají své hranice – víte jaké?

Zdá se to jednoduché, koupíte stroj, vyrábíte, objeví se závada. Tu reklamujete, prodávající věc opraví, ale závada se objeví znovu nebo se objeví závada jiná....

Celý článek

Přísnější plány EU na energetickou náročnost budov – kdy budou budovy v EU bezemisní?

České předsednictví Radě EU je u konce a je proto na místě krátce se ohlédnout za konkrétními výsledky, které přineslo. Do pohybu se dalo projednávání celé řady evropských legislativních aktů....

Celý článek

Rekodifikace trestního řádu

Budeme mít nový trestní řád. Co to znamená a proč by to mělo někoho zajímat? Trestní řád je označení pro zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení...

Celý článek

Změny v pracovním právu od roku 2023

České pracovní právo čekají podle všeho v roce 2023 rozsáhlé změny. Připravit by se na ně již nyní měli zejména zaměstnavatelé, na které dopadnou další povinnosti. Důvodem změn...

Celý článek

Dědické řízení a svěřenské fondy

Uspořádání majetkových poměrů po smrti zůstavitele v rámci dědických řízení nezřídka bývá pro mnoho zúčastněných obdobím značných nejistot a stresů. Nejčastěji si však tyto nejistoty a problémy způsobují samotní...

Celý článek

Novela zákona o evidenci skutečných majitelů účinná od 1. října 2022

Počátkem října nabyla účinnosti již druhá velká novela zákona o evidenci skutečných majitelů, která přinesla zejména změnu v definici skutečného majitele. Kdo je podle nové právní úpravy...

Celý článek