CZ / DEEN

Informace
ze světa práva

které se budou hodit

Zaměstnanec milionářem? Ano, díky ESOP – akciovému zaměstnaneckému programu

Jak motivovat klíčové zaměstnance společnosti pomocí podílu na zisku je častou otázkou majitelů firem. Mnoho z nich zavádí pro své zaměstnance akciové plány.

Celý článek

Exploring the Trust Fund in the Czech and Spanish legal systems

Introduction: In the vast realm of legal systems, some ideas break through borders, while others remain confined. One such concept is the trust fund, originating...

Celý článek

Zkoumání svěřenského fondu v českém a španělském právním systému

Úvod: V rozsáhlé oblasti právních systémů některé myšlenky překonávají hranice, zatímco jiné zůstávají omezené. Jedním z takových konceptů je svěřenský fond, který pochází z common law systémů...

Celý článek

Digitalizační novela zákona o obchodních korporacích

Změny v překážkách výkonu funkce členů volených orgánů 1. července letošního roku nabyla účinnosti část novely zákona o obchodních korporacích a souvisejících předpisů.[1] Hlavní změnou, která se dotýká...

Celý článek

Novela zákoníku práce na půdě Sněmovny – co nového přinese?

Vláda 5. dubna 2023 na svém zasedání schválila text novely zákoníku práce, který nyní doputoval na půdu Poslanecké sněmovny. Po složitém kolečku připomínkového řízení a finalizace textu návrhu zákona...

Celý článek

Doručování písemností zaměstnanci v pracovním právu. Jak to bylo, je a bude?

V článku původně publikovaném na www.epravo.cz se věnujeme významnému tématu pracovního práva – doručování písemností zaměstnancům. Je to téma, které má významné právní důsledky a může...

Celý článek

Změny v posuzování přiměřenosti smluvní pokuty

Nejvyšší soud vydal dne 11.1.2023 přelomový rozsudek sp. zn. 31 Cdo 2273/2022, který od základu mění přístup k posuzování přiměřenosti smluvních pokut a jejich moderaci. Dosavadní judikatura...

Celý článek

Odměna advokáta za právní služby

Ať už si kupujeme vybavení do bytu, zájezd k moři, nebo třeba sjednáváme s advokátem právní zastoupení, chceme vždy v předstihu vědět, kolik za zboží či službu zaplatíme. Jak důležité...

Celý článek

Opakované vady a odstoupení od smlouvy. I možnosti odstoupení mají své hranice – víte jaké?

Zdá se to jednoduché, koupíte stroj, vyrábíte, objeví se závada. Tu reklamujete, prodávající věc opraví, ale závada se objeví znovu nebo se objeví závada jiná....

Celý článek

Přísnější plány EU na energetickou náročnost budov – kdy budou budovy v EU bezemisní?

České předsednictví Radě EU je u konce a je proto na místě krátce se ohlédnout za konkrétními výsledky, které přineslo. Do pohybu se dalo projednávání celé řady evropských legislativních aktů....

Celý článek