Informace
ze světa práva

které se budou hodit

Přísnější plány EU na energetickou náročnost budov – kdy budou budovy v EU bezemisní?

České předsednictví Radě EU je u konce a je proto na místě krátce se ohlédnout za konkrétními výsledky, které přineslo. Do pohybu se dalo projednávání celé řady evropských legislativních aktů....

Celý článek

Rekodifikace trestního řádu

Budeme mít nový trestní řád. Co to znamená a proč by to mělo někoho zajímat? Trestní řád je označení pro zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení...

Celý článek

Změny v pracovním právu od roku 2023

České pracovní právo čekají podle všeho v roce 2023 rozsáhlé změny. Připravit by se na ně již nyní měli zejména zaměstnavatelé, na které dopadnou další povinnosti. Důvodem změn...

Celý článek

Dědické řízení a svěřenské fondy

Uspořádání majetkových poměrů po smrti zůstavitele v rámci dědických řízení nezřídka bývá pro mnoho zúčastněných obdobím značných nejistot a stresů. Nejčastěji si však tyto nejistoty a problémy způsobují samotní...

Celý článek

Novela zákona o evidenci skutečných majitelů účinná od 1. října 2022

Počátkem října nabyla účinnosti již druhá velká novela zákona o evidenci skutečných majitelů, která přinesla zejména změnu v definici skutečného majitele. Kdo je podle nové právní úpravy...

Celý článek

Zahájení Golf Business Clubu Business Friends 13. 5. 2022

Účast na zahájení Golf Business Clubu.

Celý článek

Svěřenský fond – legální a bezpečná ochrana nejen rodinného majetku

Svěřenský fond je typickým právním institutem anglosaského práva, který se postupně čím dál více začíná prosazovat v jednotlivých kontinentálních právních řádech.

Celý článek

Family trust – nástroj pro efektivní a bezpečnou správu rodinného majetku

Přemýšleli jste někdy nad tím, jak nejlépe systematicky a bezpečně ochránit a spravovat Váš rodinný majetek? Jak nastavit pravidla pro jeho správu, užívání, prodej a jednou třeba i jeho...

Celý článek

Začal proces získávání licencí pro léčebné konopí

1. 1. 2022 nabyla účinnosti novela zákona o návykových látkách, a novela zákona o léčivech. Některé související a prováděcí předpisy jsou ještě v procesu příprav. Ale již nyní lze říct, že je...

Celý článek