CZ / DEEN

Naše služby

Nadace, nadační fondy a spolky

V rámci naší praxe poskytujeme poradenství také organizacím, jejichž primárním účelem je podpora obecného blaha a dosahování společensky nebo hospodářsky užitečných cílů.

Ať již tedy zakládáte spolek, nadační fond nebo nadaci a přejete si věnovat se dobročinným účelům, naše advokátní kancelář vás provede celým procesem od výběru vhodné právní formy subjektu, posouzení možnosti vykonávat vedlejší hospodářskou činnost, přípravy veškeré nezbytné smluvní dokumentace až po poradenství orgánům při každodenní agendě. 

A zápisem spolku nebo nadace do příslušné evidence naše spolupráce nekončí. Rádi pro vás zpracujeme výroční zprávu, etické kodexy nebo poskytneme služby revizora. Pomůžeme Vám také se zajištěním smluvních vztahů s dárci a příjemci příspěvků. Je pro Vás připraven také náš expertní daňový tým pro neziskový sektor.

Poradenství týkající se vhodné formy subjektu působícího v neziskovém sektoru

Posouzení vedlejší podnikatelské činnosti

Příprava nezbytných smluv a dokumentace souvisejících s výkonem činnosti neziskového subjektu

Asistence při zakládání a samotné činnosti fundace

Poradenství orgánům včetně ředitelů při dennodenní agendě