Naše služby

Nadace, nadační fondy a spolky

Poradenství týkající se vhodné formy subjektu působícího v neziskovém sektoru

Posouzení vedlejší podnikatelské činnosti

Příprava nezbytných smluv a dokumentace souvisejících s výkonem činnosti neziskového subjektu

Asistence při zakládání a samotné činnosti fundace

Poradenství orgánům včetně ředitelů při dennodenní agendě