Naše služby

Nemovitosti a stavební právo

Právní a ekonomická analýza optimální metody realizace nemovitostní transakce

Předinvestiční právní prověrky nemovitostí (due diligence), zajištění technické prověrky a environmentální prověrky a případných znaleckých ocenění

Obchodní a právní vyjednávání o koupi nemovitostí a nemovitostních projektů

Vypracování jakékoliv smluvní dokumentace týkající se nemovitostí včetně výstavby (kupní smlouvy, nájemní smlouvy, zástavní smlouvy, služebnosti a věcná břemena, právo stavby, smlouvy o dílo, apod.), včetně souvisejících podání na katastr nemovitostí a poprodejního právního servisu

Revize/příprava a vyjednávání dokumentace týkající se financování nemovitostí a souvisejícího zajištění

Zastupování ve stavebních řízeních, zastupování v řízeních u památkových úřadů

Komplexní právní poradenství pro realitní kanceláře

Advokátní úschovy

Poradenství developerům

Zastupování při uplatňování nároků