CZ / DEEN

Naše služby

Nemovitosti a stavební právo

Našim klientům poskytujeme plný právní servis v oblasti práva nemovitostí, realitního a stavebního práva. Vyřešíme pro Vás přípravu nájemních nebo pachtovních smluv, kupních smluv na nemovitost, zástavních smluv, úschovních smluv, ale i ucelenou agendu pro realitní činnost nebo developerské projekty apod.

Asistenci zajistíme i při běžné dennodenní agendě developerských společností a realitních kanceláří. Provedeme právní analýzu při realizaci nemovitostní transakce (due diligence) a zastoupíme Vás při veškerém vyjednávání, ať už jde o koupi nemovitosti nebo složitou smlouvu o dílo na výstavbu. Vy se mezitím můžete v klidu věnovat svému podnikání a na nás nechat starosti s přípravou smluvní dokumentace a s jejím vyjednáním s Vašimi obchodními partnery.  

Pomůžeme Vám i v rámci procesu územního plánování, umisťování staveb nebo podání žádosti v oblasti projektového financování, strukturování a vyjednávání smluv s finančními institucemi. V rámci našich služeb poskytujeme klientům a třetím stranám službu advokátní úschovy. Řešíte-li reklamaci nebo spor týkající se nemovitosti? Pomůžeme Vám domoci se Vašich práv. Pokud Vaše nároky nebudou jednoznačné, řekneme Vám to. Do zbytečných soudních sporů Vás nikdy nepoženeme.

Právní a ekonomická analýza optimální metody realizace nemovitostní transakce

Předinvestiční právní prověrky nemovitostí (due diligence), zajištění technické prověrky a environmentální prověrky a případných znaleckých ocenění

Obchodní a právní vyjednávání o koupi nemovitostí a nemovitostních projektů

Vypracování jakékoliv smluvní dokumentace týkající se nemovitostí včetně výstavby (kupní smlouvy, nájemní smlouvy, zástavní smlouvy, služebnosti a věcná břemena, právo stavby, smlouvy o dílo, apod.), včetně souvisejících podání na katastr nemovitostí a poprodejního právního servisu

Revize/příprava a vyjednávání dokumentace týkající se financování nemovitostí a souvisejícího zajištění

Zastupování ve stavebních řízeních, zastupování v řízeních u památkových úřadů

Komplexní právní poradenství pro realitní kanceláře

Advokátní úschovy

Poradenství developerům

Zastupování při uplatňování nároků