Naše služby

Pracovní právo a imigrace

Komplexní příprava veškeré pracovně-právní dokumentace včetně pracovních smluv, dohod mimo pracovní poměr, vnitřních předpisů zaměstnavatele apod.

Právní asistence při ukončování běžných i problematických pracovních poměrů včetně vypracování standardizované právní dokumentace a manuálů pro rozvázání všech druhů pracovních poměrů.

Komplexní právní podpora v procesu hromadného propouštění.

Právní analýza a implementace vhodného právního a organizačního řešení pro prevenci rizik tzv. švarcsystému

Nastavení programů pro odměňování zaměstnanců včetně opčních programů atd.

Vysílání zaměstnanců z/do ČR a získávání pobytových titulů potřebných k pobytu a výkonu práce na území ČR.

Poradenství v oblasti zákazu konkurence v pracovněprávních vztazích

Komplexní zastoupení klientů v pobytových řízeních (krátkodobé, dlouhodobé a trvalé pobyty).

Právní služby při vyřizování víz, zaměstnaneckých karet, právní zastoupení v azylových řízeních a v rámci řízení o udělení státního občanství ČR.

Právní podpora při jednání s cizineckou policií, vyřízením pobytových oprávnění za účelem sloučení rodiny, žádosti o prodloužení pobytových víz včetně víz za účelem podnikání.

Whistleblowing a řešení pracovně-právních sporů včetně zastoupení v soudních řízeních

Zastupování zaměstnavatelů v řízeních u správních orgánů zejména inspektorátu práce