CZ / DEEN

Naše služby

Pracovní právo a imigrace

Kvalitní právní poradenství v oblasti pracovního práva je založeno nejen na dokonalé znalosti zákoníku práce, rozsáhlé evropské legislativy, ale s čím dál větším důrazem i na perfektním přehledu o relevantních soudních rozhodnutích, jejichž znalost nám umožňuje efektivně radit klientům jak v rámci nastavení preventivních pracovně-právních opatření a příslušné dokumentace, tak zejména v případě řešení samotných konfliktů mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Vždyť vyznat se ve změti paragrafů nejrůznějších právních předpisů, v nové a nové judikatuře, kterou na nás soudy chrlí každý den už může mnohdy být velká výzva i pro zdatné HR specialisty. Jsme tu pro Vás, ať již jste zaměstnanec, zaměstnavatel nebo HR specialista

Poskytujeme komplexní pracovněprávní poradenství na míru – od komplexní přípravy pracovněprávní dokumentace, interních pracovních směrnic, dokumentace pro tzv. whistleblowing (ochranu oznamovatelů) až po kolektivní vyjednávání a přípravu kolektivních smluv. Právní poradenství poskytujeme i v oblasti různých compliance programů a opčních zaměstnaneckých programů (ESOP aj.). Zastoupíme Vás i ve sporech či hrozících sporech se zaměstnanci nebo se zaměstnavatelem.

Rovněž se věnujeme oblasti imigračního práva včetně zaměstnávání cizinců a pomoci při získávání pracovního povolení a pracovněprávním vztahům s přeshraničním prvkem.

Komplexní příprava veškeré pracovně-právní dokumentace včetně pracovních smluv, dohod mimo pracovní poměr, vnitřních předpisů zaměstnavatele apod.

Právní asistence při ukončování běžných i problematických pracovních poměrů včetně vypracování standardizované právní dokumentace a manuálů pro rozvázání všech druhů pracovních poměrů.

Komplexní právní podpora v procesu hromadného propouštění.

Právní analýza a implementace vhodného právního a organizačního řešení pro prevenci rizik tzv. švarcsystému

Nastavení programů pro odměňování zaměstnanců včetně opčních programů atd.

Vysílání zaměstnanců z/do ČR a získávání pobytových titulů potřebných k pobytu a výkonu práce na území ČR.

Poradenství v oblasti zákazu konkurence v pracovněprávních vztazích

Komplexní zastoupení klientů v pobytových řízeních (krátkodobé, dlouhodobé a trvalé pobyty).

Právní služby při vyřizování víz, zaměstnaneckých karet, právní zastoupení v azylových řízeních a v rámci řízení o udělení státního občanství ČR.

Právní podpora při jednání s cizineckou policií, vyřízením pobytových oprávnění za účelem sloučení rodiny, žádosti o prodloužení pobytových víz včetně víz za účelem podnikání.

Whistleblowing a řešení pracovně-právních sporů včetně zastoupení v soudních řízeních

Zastupování zaměstnavatelů v řízeních u správních orgánů zejména inspektorátu práce