CZ / DEEN

Naše služby

Přeshraniční poradenství

Ať již Vaše obchodní kroky míří do jakékoliv destinace, rádi Vám pomůžeme při řešení nejen právních aspektů. Ve většině zemí světa (i v těch méně tradičních) máme ověřené a solidní kontakty, které Vám pomohou zpracovat právní, daňová či obchodní zadání. Naše advokátní kancelář Vám pomůže v nastavení těchto přeshraničních spoluprací, v komunikaci se zahraničními advokátními kancelářemi a dalšími partnery a s podporou Vašeho obchodního případu tak, aby Vás zahraniční právní zástupce mohl efektivně zastoupit a zároveň Vy měli pod kontrolou související náklady. 

Připravíme a vyjednáme smlouvy týkající se objednávek různých dodávek zboží a služeb ze zahraničí, přeshraničních převodů majetků včetně přeshraničních převodů závodů společností. Pomůžeme Vám při realizaci přeshraničních přeměn společností a přeshraničních koupí společností nebo jejich prodejem. Pomůžeme také při řešení insolvencí s přeshraničním aspektem. Ve všech těchto záležitostech Vám bude vždy k dispozici některý z partnerů naší advokátní kanceláře.

Zajišťování komplexního právního servisu pro české právnické i fyzické osoby v mezinárodních jurisdikcích

Koordinace a řízení přeshraničních právních či daňových projektů

Právní a daňové analýzy vhodných přeshraničních transakčních modelů