Naše služby

Přeshraniční poradenství

Zajišťování komplexního právního servisu pro české právnické i fyzické osoby v mezinárodních jurisdikcích

Koordinace a řízení přeshraničních právních či daňových projektů

Právní a daňové analýzy vhodných přeshraničních transakčních modelů