CZ / DEEN

Naše služby

Řešení sporů

Zájmy našich klientů zastupujeme ve všech civilních sporných i nesporných řízeních i v řízení správních (zejména daňových). Vždy přitom hledáme optimální řešení, které našim klientům ušetří finanční náklady, čas a renomé.

Naši advokáti disponují bohatými zkušenostmi jak se soudním, tak s mimosoudním právním řešením sporů ve všech oblastech práva. Do týmu advokátů pracujících na sporné agendě vždy začleňujeme specialistu s vysokoškolským ekonomickým vzděláním a dále advokáta s expertízou na příslušný obor, jehož se spor týká (ať už to jsou nemovitosti, stavebnictví, IT, duševní vlastnictví nebo transakce). Pro řadu sporů to je totiž nezbytné. 

Analýza Vaší situace pro nás představuje klíčový stavební kámen k nastavení procesní strategie a právní argumentace tak, abychom mohli co nejefektivněji postupovat k vytyčenému řešení. Budeme Vám asistovat i v případě nuceného výkonu rozhodnutí a exekucí. Sdílení našich profesních zkušeností je v rámci sporné agendy extrémně důležité, proto se Vám bude věnovat vždy i jeden z našich partnerů advokátní kanceláře.

Právní zastoupení klientů v jakýchkoli civilních sporných i nesporných řízeních

Řešení sporu prostřednictvím mediace

Právní zastoupení v dalších soudních řízeních včetně správního soudnictví, řízení před Ústavním soudem ČR, v rozhodčích či exekučních řízeních

Vymáhání pohledávek včetně přeshraničního výkonu rozhodnutí/exekuce

Právní poradenství při vymáhání pohledávek evropským platebním rozkazem