Naše služby

Řešení sporů

Právní zastoupení klientů v jakýchkoli civilních sporných i nesporných řízeních

Řešení sporu prostřednictvím mediace

Právní zastoupení v dalších soudních řízeních včetně správního soudnictví, řízení před Ústavním soudem ČR, v rozhodčích či exekučních řízeních

Vymáhání pohledávek včetně přeshraničního výkonu rozhodnutí/exekuce

Právní poradenství při vymáhání pohledávek evropským platebním rozkazem