CZ / DEEN

Naše služby

Smluvní a závazkové právo

Smluvní vzory bývají hitem a mnoho z nich lze tzv. „stáhnout“ z internetu, protože vypadají „ready to use“ (ihned k použití) a mají potenciál šetřit čas a peníze. Jako specialisti na smluvní a závazkové právo však víme, že mnoho takových smluv spíše mnoho neříká, než říká, a co ve smlouvě není se mnohokrát stane hlavním problémem.

Je třeba mít také na paměti, že téměř každá smlouva je originál, neboť zohledňuje nejen specifika konkrétního projektu či transakce, ale i specifika vyjednávací (tzv. negociační), protože skoro nikdy nelze dohodnout vše ve Váš prospěch. Proč tedy vycházet ze vzoru, který může obsahovat i vyjednávací kompromis, který Vás v tom Vašem jednání teprve může čekat? Proč se dobrovolně ocitnout v pozici, že první návrh smlouvy vlastně takové „skryté“ kompromisy již obsahuje a Vy jste je neměli šanci v rámci jednání „vyměnit“ za něco pro Vás důležitého?  No a když pak dojde k reálnému konfliktu soudní spor stojí často více než s rozmyslem vypracovaná smlouva na začátku vztahu. Kvalitně a vyváženě postavená smlouva je tak základem pro eliminaci rizik budoucích sporů mezi smluvními stranami. To samé platí pro obchodní podmínky.

Při vyjednávání a přípravě smluv nutně využíváme i naše expertní zkušenosti z oblasti ekonomie a obchodu, ale také specializovaných odvětví jako jsou nemovitosti, výstavba, IT, právo duševního vlastnictví nebo daňové právo. Náš tým Vám pomůže připravit a vyjednat jednoduché smlouvy, ale i komplexní smluvní dokumentaci (včetně obchodních podmínek) k realizaci Vašich soukromých nebo obchodních záměrů. Vaše rizika umíme správně ošetřit. Potřebujete vyjednat smlouvu se zahraničním obchodním partnerem? Není problém, s naší rozsáhlou sítí kontaktů z různých zemí to zvládneme. Podpoříme Vás i v tradičních destinacích.

Posouzení rizik vyplývajících z uzavřené smluvní dokumentace

Vypracování komplexní smluvní dokumentace z oblasti soukromého i veřejného práva, včetně smluv s cizím prvkem či s použitím zahraničního právního řádu

Vypracování vzorových smluvních dokumentů

Vyjednávání smluvní dokumentace

Příprava/revize obchodních podmínek

Ochrana spotřebitele v rámci obchodních podmínek a ve smluvní dokumentaci

Právní zastoupení v obchodních sporech a ve sporech týkajících se spotřebitelů