Naše služby

Smluvní a závazkové právo

Posouzení rizik vyplývajících z uzavřené smluvní dokumentace

Vypracování komplexní smluvní dokumentace z oblasti soukromého i veřejného práva, včetně smluv s cizím prvkem či s použitím zahraničního právního řádu

Vypracování vzorových smluvních dokumentů

Vyjednávání smluvní dokumentace

Příprava/revize obchodních podmínek

Ochrana spotřebitele v rámci obchodních podmínek a ve smluvní dokumentaci

Právní zastoupení v obchodních sporech a ve sporech týkajících se spotřebitelů