CZ / DEEN

Naše služby

Svěřenské fondy

Slyšeli jste již o pojmu svěřenský fond, ale nevíte, co si pod tímto pojmem máte představit? Nebo tušíte, co to svěřenský fond je, ale nejste si jisti, zdali se jedná o ideální nástroj k účinné správě a ochraně vašeho majetku? Naši advokáti mají bohatou zkušenost s tvorbou a realizací více než stovky svěřenských fondů a této oblasti se intenzivně věnují i v přednáškové nebo publikační činnosti.

Náš tým Vás obeznámí se všemi výhodami svěřenských fondů, vypracuje pro vás analýzu pro optimální volbu vhodného typu svěřenského fondu a následně provede komplexní právní servis při založení svěřenského fondu včetně sepisu návrhu statutu, smlouvy se správcem svěřenského fondu či smlouvami mezi správcem a třetími osobami. Samozřejmostí je poskytnutí konzultací v průběhu tvorby statutu svěřenského fondu a ošetření daňových souvislostí.

Vypracování právní analýzy pro optimální volbu vhodného typu svěřenského fondu

Vypracování „ústavy rodinného majetku“

Vypracování strategie mezigeneračního předání rodinné firmy

Komplexní právní poradenství při zřízení svěřenského fondu včetně sepisu návrhu statutu, smlouvy se správcem svěřenského fondu či smlouvami mezi správcem a třetími osobami

Právní zastoupení v rejstříkových řízeních

Právní podpora správcům svěřenských fondů