Naše služby

Svěřenské fondy

Vypracování právní analýzy pro optimální volbu vhodného typu svěřenského fondu

Vypracování „ústavy rodinného majetku“

Vypracování strategie mezigeneračního předání rodinné firmy

Komplexní právní poradenství při zřízení svěřenského fondu včetně sepisu návrhu statutu, smlouvy se správcem svěřenského fondu či smlouvami mezi správcem a třetími osobami

Právní zastoupení v rejstříkových řízeních

Právní podpora správcům svěřenských fondů