Naše služby

Technické a léčebné konopí

Poradenství při zajištění nezbytných licencí a povolení pro pěstitele, výrobce, distributory a dovozce (včetně povolení k nakládání s návykovými látkami)

Zastupování před Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) a před celními a jinými kontrolními orgány ČR

Analýza požadavků týkajících se prostor pro pěstování a skladování technického nebo léčebného konopí

Smluvní zajištění vztahů s odběrateli či dodavateli

Kontrola a posouzení označování výrobků