Naše služby

Virtuální právní oddělení

Zajištění vzdálené virtuální právní asistence s dennodenní agendou společnosti ve všech potřebných oblastech, pokud společnost má malé, úzce specializované nebo žádné právní oddělení

Hot linky

Doplnění právních pracovních kapacit interního právního oddělení společnosti při specifických projektech

Doplnění specializací interního právního oddělení klienta