CZ / DEEN

Naše služby

Zdravotnické právo

Zdravotnické právo bezpochyby patří mezi ta právní odvětví, která vyžadují velmi citlivý přístup ke klientům. Klíčovým aspektem je pro nás nalezení vyváženosti vzájemných práv a povinností mezi pacienty a poskytovateli zdravotnických služeb.

Zakládáme si na osobním přístupu, porozumění a empatii. Nejsou nám lhostejná práva pacientů. Věnujeme se zastupování pacientů poškozených nesprávným lékařským postupem nebo zákrokem a ochraně osobnosti pacientů v návaznosti na poskytování zdravotnické péče včetně jejich zastoupení v soudním nebo mimosoudním řízení. 

Poskytovatele zdravotnických služeb provedeme procesem získání licencí a povolení ve farmaceutickém průmyslu včetně zastupování před Státním ústavem pro kontrolu léčiv a zároveň pomůžeme v citlivém nastavení vztahu s pacienty či klienty.

Právní poradenství za účelem získání licencí a jiných veřejnoprávních povolení ve farmaceutickém průmyslu

Právní poradenství ve sporech o náhradu škody na zdraví včetně právního zastoupení v soudních řízeních a při mimosoudním vyjednávání

Právní zastoupení ve sporech na ochranu osobnosti v návaznosti na poskytování zdravotnické péče

Zastupování před Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL)