Naše služby

Zdravotnické právo

Právní poradenství za účelem získání licencí a jiných veřejnoprávních povolení ve farmaceutickém průmyslu

Právní poradenství ve sporech o náhradu škody na zdraví včetně právního zastoupení v soudních řízeních a při mimosoudním vyjednávání

Právní zastoupení ve sporech na ochranu osobnosti v návaznosti na poskytování zdravotnické péče

Zastupování před Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL)