CZ / DEEN

Aleš Eppinger

partner

Aleš Eppinger

partner, advokát

Od malička jsem slýchával, že být úspěšný je fajn, ale moci se vždy podívat sám sobě do očí a nelitovat ničeho je ještě o kousek lepší. Tím se proto snažím řídit nejen v profesním, ale i osobním životě. A pak ještě také tím, co říkával můj děda - umět je chtít. Přeji si proto, aby co nejvíc z nás chtělo… a pokud by snad někdo nechtěl, tak aby si alespoň vážil těch, co chtějí…

Již od mala mne přitahovala práce, kde jsem mohl být v kontaktu s lidmi. Původní moji myšlenku stát se řidičem autobusu, hercem a pak učitelem vystřídala na Sportovním Gymnáziu v Pardubicích utkvělá představa, že být poradcem v právní oblasti se přece vyplatí. Všem.

A tak jsem v roce 2001 absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci a po krátkém intermezzu v oblasti soudních exekucí (jako první jsem si vyzvedával průkaz exekutorského koncipienta), kdy jsem velice záhy pochopil, že tudy cesta nepovede, vydal jsem se v roce 2002 již na plno na dráhu advokáta. Práce v oblasti soudních exekucí pro mne nebyla.

Mezi lety 2003 až 2008 jsem sbíral cenné zkušenosti v přední mezinárodní advokátní kanceláři WEINHOLD LEGAL, kde jsem to dotáhl až na pozici senior lawyer - vedoucího advokáta specializovaného na poskytování právních služeb převážně německé klientele. 

Během svého působení v advokátní kanceláři WEINHOLD LEGAL jsem absolvoval celou řadu specializovaných seminářů a školení a dokončil mnoho úspěšných transakcí.

Někdy o prázdninách roku 2008 jsem obdržel nabídku vybudovat právní tým mezinárodní poradenské skupiny Schaffer & Partner, kde jsem jako zakládající partner advokátní kanceláře Schaffer & Partner Legal působil nezapomenutelných třináct let svého profesního života a to až do podzimu roku 2021.

Důležitým milníkem pro mne bylo vybudování vlastní nové advokátní kanceláře.

V roce 2021, který se pro mne stal milníkem nejen v profesním, ale i osobním životě, jsem se rozhodl vybudovat se svoji kamarádkou a skvělou právničkou naši novou advokátní kancelář EPPINGER & KOLÁROVÁ LEGAL. 

Ve svém profesním životě se již dlouho a rád specializuji především na oblast soukromého práva, převážně na smluvní právo, problematiku svěřenských fondů a mezigeneračního předávání firem, na fúze a akvizice obchodních společností, právo nemovitostí a na soudní řízení.

Během své profesní praxe jsem se podílel na mnoha mezinárodních transakcích nejrůznějších velikostí, mimo jiné i na významných přeshraničních akvizicích nadnárodních společností, komplexních restrukturalizacích významných holdingů a rovněž i na mezinárodních arbitrážích a soudních sporech. 

Dále jsem také poskytoval právní poradenství významným bankám, strojírenským a energetickým společnostem, a to zejména v oblasti práva obchodních společností.

Kromě mé advokátní praxe jsem již od roku 2011 prezidentem, od roku 2022 vícepresidentem Česko-Turecké smíšené obchodní komory a aktivně spolupracuji s českými i tureckými společnostmi v rámci přeshraniční obchodní spolupráce.

Kromě jiného se rovněž velmi intenzivně věnuji lektorské činnosti a publikační činnosti a jsem příležitostně aktivní i v médiích. 

Ve volném čase hraji někdy více a někdy méně úspěšně golf, řídím zatím úspěšně rychlá auta, vařím zdravá jídla a starám se o své úžasné děti, ženu a psa.

V případě potřeby se domluvím plynně anglicky a německy.

Je mi ctí, že již od roku 2005 jsem jako advokát zapsán v seznamu advokátů České advokátní komory..

Na co mě můj dosavadní život připravil

a co ode mě čekat:

  • Advokacie je o ohledání řešení, ne problémů
  • Klient by nikdy neměl dostat méně, než požaduje, a měl by vždy dostat víc, než čeká
  • Individuální přístup a proaktivní naslouchání klientům je klíč k nadstandardní péči
  • Nebojím se jít cestou, která není jednoduchá, bojím se jít někam, kam cesta nevede
  • Když si něco myslím, řeknu to, když to neřeknu, má to dobrý důvod
  • Klienti vždy dopředu ví, kolik je budou naše služby stát
  • Nejsem nejchytřejší na světě, od toho tu jsou jiní
  • Tam kde je to vhodné a potřebné sdělím klientovi i jiný úhel pohledu na věc a nabídnu mu postup, který kombinuje právní, obchodní a jiné aspekty nejoptimálnějšího řešení
  • Ďábel je v detailu – vítejte v pekle!
  • Jméno a pověst je víc než peníze a sláva