CZ / DEEN

Autor Olivia Hurtado Cardona

O autorovi

Exploring the Trust Fund in the Czech and Spanish legal systems

Introduction: In the vast realm of legal systems, some ideas break through borders, while others remain confined. One such concept...

Celý článek

Zkoumání svěřenského fondu v českém a španělském právním systému

Úvod: V rozsáhlé oblasti právních systémů některé myšlenky překonávají hranice, zatímco jiné zůstávají omezené. Jedním z takových konceptů je svěřenský fond,...

Celý článek