CZ / DEEN

Autor Radek Wejmelka

O autorovi

Majetková odpovědnost člena statutárního orgánu obchodní korporace v úpadku

Úpadek obchodní korporace zpravidla dopadá na široký okruh lidí – věřitele dotčené obchodní korporace, její společníky či akcionáře, zaměstnance. V neposlední řadě...

Celý článek

Digitalizační novela zákona o obchodních korporacích

Změny v překážkách výkonu funkce členů volených orgánů 1. července letošního roku nabyla účinnosti část novely zákona o obchodních korporacích a souvisejících předpisů.[1]...

Celý článek