CZ / DEEN

Doručování písemností zaměstnanci v pracovním právu. Jak to bylo, je a bude?

V článku původně publikovaném na www.epravo.cz se věnujeme významnému tématu pracovního práva – doručování písemností zaměstnancům. Je to téma, které má významné právní důsledky a může mít značný vliv na práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců. Náš celý článek najdete zde.

Jak správně doručovat písemnosti?

Podrobně zde rozebíráme právní rámec pro doručování zaměstnanců v České republice. Je vysvětleno, jak se tento rámec vyvíjel a co jsou jeho klíčové prvky. Jsou také zdůrazněny některé výzvy a problémy, které s doručováním souvisejí, jako například ochrana soukromí zaměstnanců a použití elektronické komunikace.

Kromě toho článek nabízí praktické rady a tipy, jak doručování zaměstnanců efektivně implementovat v souladu s právními požadavky. Zde je kladen důraz na dodržování zákonů a předpisů, které se týkají doručování, aby se minimalizovala rizika pro zaměstnavatele a zaměstnance.

Nezapomeňte na obálku s červeným pruhem a poučením

Pokud doručujete zaměstnanci prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb do „vlastních rukou výhradně adresáta“ nepostačí pouhé odeslání doporučeně s dodejkou. Nezapomeňte si vyžádat obálku s červeným pruhem a poučením, že pokud si zaměstnanec písemnost nepřevezme, bude s koncem úložní doby považována za doručenou (tzv. fikce doručení). Zákoník práce pro úspěšné doručení vyžaduje, aby zaměstnanec byl poučen o právních následcích nevyzvednutí či odmítnutí převzetí písemnosti.

Na rozdíl od obálky s modrým pruhem nemůže obálku s červeným pruhem převzít zmocněnec, a to ani pokud by mu adresát udělil plnou moc. Při převzetí psaní je nutné podepsat dodejku, která se vrací odesílateli. A tu je zapotřebí si řádně uschovat. V případném sporu ji zaměstnavatel bude potřebovat.

Novela zákoníku práce

V článku také upozorňujeme na plánovanou novelu zákoníku práce, která v ČR bude transponovat legislativní požadavky Evropského parlamentu a Rady. Změny budou zahrnovat i oblast doručování, přičemž novela odstraňuje nesmyslně striktní požadavky kladené na zaměstnance a umožní doručování prostřednictvím elektronických komunikací (e-mailem).

KONTAKTUJTE NÁS

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů