CZ / DEEN

Autor Aleš Eppinger

O autorovi

Novela zákoníku práce na půdě Sněmovny – co nového přinese?

Vláda 5. dubna 2023 na svém zasedání schválila text novely zákoníku práce, který nyní doputoval na půdu Poslanecké sněmovny. Po složitém kolečku připomínkového...

Celý článek

Doručování písemností zaměstnanci v pracovním právu. Jak to bylo, je a bude?

V článku původně publikovaném na www.epravo.cz se věnujeme významnému tématu pracovního práva – doručování písemností zaměstnancům. Je to téma, které...

Celý článek

Změny v posuzování přiměřenosti smluvní pokuty

Nejvyšší soud vydal dne 11.1.2023 přelomový rozsudek sp. zn. 31 Cdo 2273/2022, který od základu mění přístup k posuzování přiměřenosti smluvních...

Celý článek

Odměna advokáta za právní služby

Ať už si kupujeme vybavení do bytu, zájezd k moři, nebo třeba sjednáváme s advokátem právní zastoupení, chceme vždy v předstihu vědět, kolik za zboží...

Celý článek

Dědické řízení a svěřenské fondy

Uspořádání majetkových poměrů po smrti zůstavitele v rámci dědických řízení nezřídka bývá pro mnoho zúčastněných obdobím značných nejistot a stresů. Nejčastěji si však...

Celý článek

Zahájení Golf Business Clubu Business Friends 13. 5. 2022

Účast na zahájení Golf Business Clubu.

Celý článek

Svěřenský fond – legální a bezpečná ochrana nejen rodinného majetku

Svěřenský fond je typickým právním institutem anglosaského práva, který se postupně čím dál více začíná prosazovat v jednotlivých kontinentálních právních řádech.

Celý článek

Family trust – nástroj pro efektivní a bezpečnou správu rodinného majetku

Přemýšleli jste někdy nad tím, jak nejlépe systematicky a bezpečně ochránit a spravovat Váš rodinný majetek? Jak nastavit pravidla pro jeho správu,...

Celý článek