Autor Aleš Eppinger

O autorovi

Dědické řízení a svěřenské fondy

Uspořádání majetkových poměrů po smrti zůstavitele v rámci dědických řízení nezřídka bývá pro mnoho zúčastněných obdobím značných nejistot a stresů. Nejčastěji si však tyto nejistoty a problémy způsobují samotní...

Celý článek

Zahájení Golf Business Clubu Business Friends 13. 5. 2022

Účast na zahájení Golf Business Clubu.

Celý článek

Svěřenský fond – legální a bezpečná ochrana nejen rodinného majetku

Svěřenský fond je typickým právním institutem anglosaského práva, který se postupně čím dál více začíná prosazovat v jednotlivých kontinentálních právních řádech.

Celý článek

Family trust – nástroj pro efektivní a bezpečnou správu rodinného majetku

Přemýšleli jste někdy nad tím, jak nejlépe systematicky a bezpečně ochránit a spravovat Váš rodinný majetek? Jak nastavit pravidla pro jeho správu, užívání, prodej a jednou třeba i jeho...

Celý článek